Vagtplan web

For genbrugspladser & deponi

Information!

Her kan sektionslederne i fremtiden, - hvis behov - skrive ydeligere ting vedrørende vagtplan e.lign.

OBS!.

Drift information

Denne side er oprettet fordi vi har 2 overlappende vagtplaner 2017 og 2018, som du kan vælge at se her i højre side.

Hvis der er problemer med siden, kan It kontaktes på: 46 34 77 88 eller e-mail it-hlp@argo.dk